ریاست واحد
ریاست واحد
نظر شما راجع به اطلاع رساني و ارائه خدمات الكترونيك چیست ؟
عالی
خوب
متوسط
نظر خاصی ندارم!

 
اوقات شرعی
رشته های کارشناسی ناپیوسته
رشته های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ششده و قره بلاغ :
 
 1- مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق
 2 -مدیریت بازرگانی
 3 - طراحی و تکنولوژی دوخت
 4- مهندسی ماشین های کشاورزی
 
 
 
 
 
 
 
 
 بازدید : 1969