ریاست واحد
ریاست واحد
نظر شما راجع به اطلاع رساني و ارائه خدمات الكترونيك چیست ؟
عالی
خوب
متوسط
نظر خاصی ندارم!

 
اوقات شرعی
رشته های کاردانی ناپیوسته
رشته های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ششده و قره بلاغ
 
1- علوم قضایی
2- حسابداری
3 - کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
4 - مکانسین ماشین های کشاورزی
5 - صنایع غذایی
6 - تکنولوژی ماشین های کشاورزی
 
 
 بازدید : 1895